ادارات و سازمان هاي استان
اوقات شرعي
تشكيلات و كاركنان
ليست اسامي كاركنان بخشداري سلفچگان به شرح ذيل تقديم مي گردد:
ردیف   نام کارشناس پست سازمانی 
1  آقای داود نوروزی دبیرخانه 
2 آقای سیدوحید تکیه کارشناس عمران
3 آقای میثم رضازاده کارشناس ساخت و ساز
4 آقای مجید آباد کارشناس فناوری اطلاعات
5 آقای علیرضا پورمحمدی کارشناس شورا و دهیارها
6 آقای محمدحسین بافرانی مسئول دفتربخشدار

بخشداري سلفچگان
پیوندهای ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد