ادارات و سازمان هاي استان
اوقات شرعي
تشكيلات و كاركنان
ليست اسامي كاركنان بخشداري سلفچگان به شرح ذيل تقديم مي گردد:
شماره تماس : 33663245-025
ردیف   نام کارشناس پست سازمانی 
1  آقای داود نوروزی کارشناس امور اداری
2 آقای هادی دیاری
کارشناس شوراها و دهیاری ها
3 آقای مصطفی فروغی
کارشناس دبیرخانه
4 آقای عارفعلی عزیزی
خدمات
5 آقای مجید آباد کارشناس فناوری اطلاعات
 


بخشداري سلفچگان
پیوندهای ملی

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد